نوشته‌ها

فیس‌بوک با خرید وب سایت Giphy بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت فیس‌بوک با خرید وب سایت Giphy بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت
فیسبوک چرا و چگونه پیام‌های صوتی کاربرانش را شنود می‌کردفیسبوک چرا و چگونه پیام‌های صوتی کاربرانش را شنود می‌کرد