فیس‌بوک با خرید وب سایت Giphy بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت فیس‌بوک با خرید وب سایت Giphy بار دیگر مورد بازجویی قرار گرفت
ویندوز ۱۰ به زودی قادر به اجرای مستقیم GUI لینوکس خواهد بود ویندوز ۱۰ به زودی قادر به اجرای مستقیم GUI لینوکس خواهد بود
گوگل فوتوز امکان کنترل بیشتر کاربران بر آلبوم‌ های اشتراکی را فراهم می ‌آوردگوگل فوتوز امکان کنترل بیشتر کاربران بر آلبوم‌ های اشتراکی را فراهم می ‌آورد