برنامه ارتباطی اندروید نیدسافت

برنامه ارتباطی اندروید شرکت نرم افزاری نیدسافت یک نرم افزار رابط می باشد که توانایی ارتباط با سرور ویندوز و سرور لینوکس را دارد

برنامه ارتباطی اندروید

نرم افزار مدیریت مطب ، کلینیک و درمانگاه نیدسافت علاوه بر توانایی کار با کلیه قلم های نوری جهت سهولت و جلوگیری از هزینه مجدد جهت استفاده از سخت افزار از یک برنامه تحت اندروید و موبایل جهت نوشتن با قلم موبایل را در نظر گرفته است که این برنامه توانایی ارتباط با سرور ویندوز و سرور لینوکس را دارد و علاوه بر دسترسی به فایل های گرافیکی ، اسناد پزشکی ، نسخ ، وقت ها و پرداخت ها نیز امکانپذیر است و کاربر لذت تجربه ارتباط از طریق وب سرویس با سرور خود را خواهد داشت.

امکان دسترسی بیماران به پروفایل خودشان ، تصاویر RVG ، وقت ها ، لیست پرداخت ها و بدهی مربوطه از طریق این اپلیکیشن امکان پذیر است

امکانات نرم افزار

  • ارتباط با سرور لینوکس

  • دسترسی به فایل های گرافیکی

  • دسترسی به اسناد پزشکی

  • دسترسی به وقت ها

  • ارتباط با سرور ویندوز

  • دسترسی به تصاویر RVG

  • دسترسی به نسخ

  • دسترسی به پرداخت ها و بدهی ها