کالرآیدی نیدسافت

کالرآیدی همان سیستمی است که زمانی که تماسی با تلفن شما برقرار شود پس از اولین زنگ شماره تماس بر روی تلفن شما نمایش داده می شود البته نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که کالرآیدی زمانی درست کار می کند که هم خط تلفن تماس گیرنده و هم خط تلفن مخاطب قابلیت سیستم کالرآیدی را داشته باشند

دستگاه کالرآیدی نیدسافت :

دستگاه کالرآیدی شرکت نرم افزاری نیدسافت دستگاهی است که توسط اتصال آن به رایانه و ارتباط با نرم افزارهای شرکت نیدسافت، می توانید مشخصات افراد تماس گیرنده با خطوط تلفن ثابت خود را علاوه بر شناسایی و مونیتور، در سیستم ثبت نموده و از این تماس ها به صورت روزانه، هفتگی، ماهانه یا بازه زمانی خاص، گزارشات متنوع تهیه نمائید

کالر آیدی دو خط نیدسافت

کالر آیدی 2 خط نیدسافت

کالر آیدی چهار خط نیدسافت

کالر آیدی 4 خط نیدسافت

کالر آیدی هشت خط نیدسافت

کالر آیدی 8 خط نیدسافت

چگونه سیستم کالرآیدی را روشن کنیم :

توجه داشته باشید که قبل از انجام هر عملی چک کنید که آداپتور و کابل USB مخصوص دستگاه همراه با دستگاه ارسال شده باشد برای روشن کردن سیستم کالر آیدی ابتدا دستگاه را ازطریق آداپتور به پریز برق وصل کنید تا جریان برق وارد دستگاه شده و دستگاه روشن شود در صورت اتصال صحیح لامپ LED به رنگ قرمز روشن خواهد شد

اطلاعات کالرآیدی چگونه منتقل می شود :

زمانی که تلفن شما که دستگاه کالر آیدی باهاش ست شده زنگ می خوره اگر که توجه داشته باشید صدایی بلیپ مانند ما بین زنگ اول و دوم شنیده می شود سپس شماره تماس گیرنده تماس بر روی نمایشگر نشان داده می شود صدایی که مابین زنگ اول و دوم به صدا در میاد اطلاعات مربوط به تماس گیرنده و اطلاعاتی دیگری مشابه ساعت، تاریخ، و … هستند که به تلفن شما ارسال خواهند شد