دستگاه DVR چیست؟

دستگاه DVR چیست؟

یکی از مهمترین بخش های سیستم دوربین مدار بسته، دستگاه DVR برای تجزیه وتحلیل و ذخیره سازی تصاویر می باشد.